Acord GDPR

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament
fundamental al societății noastre, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare
pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 –
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și în
conformitate cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR și cu oricare alte decizii pe care le
poate emite Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal
(”A.N.S.P.D.C.P.”) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am
pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm,
transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură
cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe
telefonul mobil.

Cine suntem noi și cum ne puteți contacta?

PENTRU TINE PT18 SRL (denumită în continuare „Pentru Tine PT18”), este o societate cu răspundere
limitată înființată și funcționând în conformitate cu legile din România cu sediul social în Str. Popa
Tatu, Nr. 18, Sectorul 1, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub numărul J40/6502/2023, CIF: 47941173.
Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor ne revine nouă, Pentru Tine PT18, în calitate de
operator de date cu caracter personal.

Categorii de date cu caracter personal

Dacă sunteți client / vizitator al site-ului, Pentru Tine PT18 va prelucra datele dvs. cu caracter
personal cum ar fi nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, date referitoare la modul în
care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul / obișnuințele / preferințele dvs. precum și orice
alte date pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului nostru.
Pentru Tine PT18 nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile necesare și relevante, cu excepția cazului in care este necesar din punct de
vedere legal să facă acest lucru într-o etapă ulterioară. Datele considerate sensibile / cu caracter special (generic vorbind) nu se colectează.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de
profiluri. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Dacă sunteți client / vizitator al site-ului, Pentru Tine PT18 prelucrează datele dvs. cu caracter
personal astfel:

 Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloace de comunicare la
distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Pentru Tine PT18
prin intermediul site-ului;
 În scopul efectuării diverselor analize, raportări, privind modul de funcționare a site-ului, în
principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate:

Pentru Tine PT18 nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți
comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu
excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.
Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care
își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru
găzduirea site-ului). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și
confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

De asemenea, am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale în cazul în care ne este
solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință,
o astfel de acțiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru
a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Pentru Tine
PT18, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea
scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.
În cazul în care Pentru Tine PT18 va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a
prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în
mod corespunzător în acest sens.


Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Ca persoană vizată, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal:

 Dreptul de acces: dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale și de a
solicita anumite informații în legătură cu prelucrarea lor;
 Dreptul de retragere a consimțământului: vă puteți retrage în orice moment consimțământul
pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,
 Dreptul de rectificare: dreptul de a solicita rectificarea informațiilor dumneavoastră personale;
 Dreptul de ștergere: dreptul de a cere ștergerea informațiilor dumneavoastră personale;
 Dreptul de limitare: dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 Dreptul de obiecție: dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 Dreptul de portare a datelor: în anumite circumstanțe aveți, dreptul să solicitați ca unele
dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să vă fie furnizate sau să fie furnizate unui
alt operator de date, într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit electronic;

 Dreptul de a depune o plângere: în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind
confidențialitatea, aveți posibilitatea de a depune o plângere A.N.S.P.D.C.P., la una dintre
următoarele adrese de contact:
 Web page: https://www.dataprotection.ro/
 Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Întrebări despre protecția datelor

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter
personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind
următoarele detalii de contact:
Str. Popa Tatu, Nr. 18, Sectorul 1, București
E-mail: contact@pt18.ro

Actualizări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica GDPR pentru a reflecta orice
modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice
modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de
internet versiunea modificată a Politicii GDPR și / sau o vom pune la dispoziția dumneavoastră în alt
mod.