Termeni și conditii

Data publicării: 20 Octombrie 2023.

Bine ați venit pe site-ul www.pt18.ro.
Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos.
Accesul / vizitarea acestui website de către dvs. se supune termenilor și condițiilor de utilizare,
implică acceptul explicit al dvs. cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul)
dintre părți.
Pentru Tine PT 18, (denumită în continuare „Pentru Tine PT18”), societate cu răspundere limitată
înființată și funcționând în conformitate cu legile din România cu sediul social în Str. Popa Tatu, Nr.
18, Sectorul 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6502/2023, având CUI
47941173) este proprietara / administratorul website-ului www.pt18.ro.

Copyright
Întregul conținut al wesite-ul (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi,
programe, domeniu URL, precum și alte date) sunt în proprietatea Pentru Tine 18 și intră sub
incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe , precum și a Legii nr.
129/1992 privind protecția desenelor și modelelor.
Este strict interzisă utilizarea pozelor sau a textelor fără acceptul în scris al Pentru Tine PT18.

Utilizare
Pentru Tine PT18 garantează utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site și nu îi
conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce
parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde / revinde sau de a exploata website-ul in orice
alta manieră, fără acordul prealabil scris al Pentru Tine PT18.
Website-ul dorește să prezintă principala activitate a Pentru Tine PT18, respectiv închirierea sau
subînchirierea unor spații în vederea organizării de evenimente și conferințe.
Vizitatorii website-ului beneficiază de asistență privind închirierea spațiilor precum și privind
organizarea de evenimente și conferințe prin e-mail, telefon sau social media.

Confidențialitate
Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Pentru Tine PT18 se angajează în fața
clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict
pentru uzul relației de afaceri dintre client și Pentru Tine PT18.
Pentru Tine PT18 nu va divulga informațiile furnizate, aceste informații nu vor fi utilizate ca bază de
date pentru terți și nu vor fi înstrăinate. Autoritățile statului pot solicita acces la baza de date doar în
caz de încălcare a legilor statului român.

Securitate
Acest website folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a
informațiilor care se afla în controlul nostru. Toate serviciile oferite de website sunt stocate la
furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul necesar de securitate.

Prin utilizarea website-ului, cât și a canalelor de promovare online (Facebook, Instagram, Linkedin,
etc.), este interzisă postarea sau trimiterea oricărui material cu caracter de amenințare, defăimare,
insultă, fals, ori cu scopul de manipulare a opiniilor celorlalți vizitatori, precum și orice material cu
conținut ilegal.

Garanții
Eventualele erori sau omisiuni identificate pe website pot fi notificate către adresa de email: contact@pt18.ro.
Pentru Tine PT18 nu este responsabilă în măsura în care informațiile puse la dispoziție pe website nu
sunt exacte, complete sau actuale. Materialul informațional de pe website este furnizat cu titlu
informativ general și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca bază unică pentru luarea deciziilor, fără
consultarea unor surse de informații primare, mai precise, mai complete sau mai prompte.
Întregul conținut poate fi modificat fără înștiințarea persoanelor din baza de date, respectiv
vizitatorii website-ului, fiind responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați modificările site-ului.

Pentru Tine PT18 poate elimina anumite secțiuni sau servicii menționate pe website pentru perioade
nedeterminate de timp, modificările putând apărea în orice moment, fără a înștiința utilizatorii.
Nu declarăm și nu garantăm că utilizarea website-ului va fi neîntreruptă, sigură și fără erori.
Pentru Tine PT18, cât și persoanele participante în realizarea site-lui, a mesajelor promoționale, a
campaniilor online, nu sunt responsabile pentru eventuale daune directe sau indirecte, de orice
natură, care ar rezulta din utilizarea acestui.

Pentru Tine PT18 nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din
orice cauze, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc. si nu răspunde de conținutul, calitatea sau
natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe website-ul www.pt18.ro, indiferent de
natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii site-
urilor în cauză.

Pentru Tine PT18 nu își asumă responsabilitatea dacă site-urile terțe conțin viruși sau elemente cu
caracter distructiv ori dacă informațiile prezentate sunt incomplete sau inexacte.
În nici un caz, Pentru Tine PT18 nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare
sau orice fel de daune directe, indirecte, accidentale, sau daune de orice natură, inclusiv fără
limitare, profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date sau documente
personale, ce decurg din achiziționarea serviciilor Pentru Tine PT18 prezentate în cadrul webite-ului
și validate prin contractul semnat la sediul nostru.

Litigii
Prin folosirea swebite-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor
guverna acești „Termeni și condiții” și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator
și societatea Pentru Tine PT18. În cazul unor eventuale conflicte între Pentru Tine PT18 și utilizatori,
se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi
posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele de judecată, în conformitate cu legile române în
vigoare.

Actualizare
Pentru Tine PT18 își rezervă dreptul ca în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască
termenii și condițiile, pentru actualizarea acestora. Persoanele care vizitează site-ul sunt obligate să
respecte noile modificări aduse acestuia.